Vertaalschool Ukarumpa

In Ukarumpa is Michel opleidingsdirecteur van de vertaalschool, waar we Papoea-Nieuw-Guineeërs opleiden tot Bijbelvertaler. Hij is verantwoordelijk voor het cursusaanbod, de inhoud van de cursussen en voor de training en begeleiding van de docenten. Daarnaast geeft hij zelf ook les, o.a. in de vakken Grieks, Hebreeuws, exegese, taalkunde en vertaalprincipes.

Landelijke situatie in Papoea-Nieuw-Guinea
Alleen al in Papoea-Nieuw-Guinea zijn er ruim 300 talen waarin nog geen enkel Bijbelgedeelte beschikbaar is. Er is veel meer werk dan dat er vertalers zijn. En daarom is het een belangrijke strategie van Wycliffe om in te zetten op de training van lokale mensen. Op de vertaalschool in Ukarumpa leiden we Papoea-Nieuw-Guineeërs op tot Bijbelvertalers, zodat zij het Bijbelvertaalwerk zelf ter hand kunnen nemen en daardoor minder afhankelijk zijn van westerse zendelingen.

De vertaalschool in Ukarumpa
Jaarlijks komen meer dan 400 studenten naar Ukarumpa om opgeleid te worden. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 100 verschillende taalgroepen. Omdat de scholing van de studenten varieert en gemiddeld erg laag ligt, is ervoor gekozen om de opleiding aan te bieden in de vorm van intensieve cursussen van één tot zes weken, waarin de studenten telkens één specifieke vaardigheid leren en onder de knie krijgen. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan: 
  • de eerste schoolvaardigheden ⇒ Initial Skills (5 weken)
  • de basisvaardigheden van een vertaler ⇒ TTC: Translator's Training Course (5 weken)
  • de vaardigheid om een computer te gebruiken ⇒ Cursus Computervaardigheden (2 weken)
  • de vaardigheid om vertaalsoftware te gebruiken ⇒ Cursus Paratext I-III (elk 2 weken)
  • de vaardigheid om de grondtekst te raadplegen ⇒ Cursus Grieks / Hebreeuws 1 (6 weken)
  • de vaardigheid om uit de grondtaal te vertalen ⇒ Cursus Grieks / Hebreeuws 2 (4 weken)
  • de vaardigheid om de oorspronkelijke betekenis van de Bijbeltekst te vinden ⇒ Cursus Basisexegese (3 weken)
  • de vaardigheid om de eigen taal beter te begrijpen ⇒ Discover Your Language (4 weken)
  • de vaardigheid om een Bijbeltekst te begrijpen in het licht van het hele Oude en Nieuwe Testament ⇒ Introductie Oude / Nieuwe Testament (5 weken)
Voor de studenten is het heel hard werken, zeker omdat de meesten van hen niet gewend zijn om in de schoolbanken te zitten. Ook is het voor hen soms zwaar om een aantal weken van huis te zijn. 

Gebed gevraagd
Wilt u bidden voor deze studenten, om volharding en dat ze getrouwe dienstknechten mogen zijn in het vertalen van Gods Woord? Tijdens cursussen merken we vaak dat de duivel ontzettend zijn best doet om de training te verstoren. Bijvoorbeeld doordat er gevechten uitbreken in één van de dorpen van de vertalers. Of doordat iemand ernstig ziek wordt. Of door een sterfgeval. Wilt u bidden om volharding in deze geestelijke strijd, die soms zo uitputtend kan zijn.

Lukas 10:2 - De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
1 Petrus 5:8 - Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

 

Help mee met het vertalen van de Bijbel

Koop via ons en steun!


Koop via onze website en steun op die manier het Bijbelvertaalwerk
Klik op een link hieronder om naar de webshop van je keuze te gaan.
 
      https://www.drukwerkdeal.nl/tracker/?tt=5834_201789_253392_&r=

Bekijk alle webshops Hoe kan ik helpen?
 
Help mee!
Michel en Erna
Fam. J.M. Pauw
SIL PO Box 1 (162)
EHP 444 Ukarumpa
Papua New Guinea

michel_pauw @ sil.org
erna_pauw @ sil.org
 
Thuisfrontcommissie
Secretaris TFC
John F. Kennedylaan 19
3931 XE  WOUDENBERG
Telefoon: 06 - 45 66 26 54

Stuur ons een mail!

NL 66 RABO 0144 7878 57 t.n.v. Wycliffe Bijbelvertalers
o.v.v. 'Familie Pauw'

 

Webdesign:   Studio Citroen - Realisatie:   Joppe Computers - Copyright © 2020-2023