Meeleven

Michel en Erna en hun kinderen zullen het waarderen als u blijk geeft van meeleven en uw interesse toont in het werk dat ze doen in Papoea-Nieuw-Guinea. Omgekeerd zult u ook merken, dat uw betrokkenheid op hun en hun werk ervoor zorgt, dat het werk dat zij doen ook steeds meer úw werk wordt. Immers u kunt voor hen bidden, hen bemoedigen met een mailtje of een kaart! En op hun beurt kunnen ze ook met u meeleven, als ze af en toe wat van u horen.

Verschillende manieren van meeleven