Codex Aleppo Codex Alexandrinus Archaeological Study Bible Codex Sinaïticus Paulus' tweede zendingsreis

Codex Aleppo


Middeleeuws handschrift van de Hebreeuwse Bijbel (TeNaCh) uit de 10e eeuw. Geldt als het meest gezaghebbende Hebreeuwse Bijbeltekst.

Codex Alexandrinus


Eén van de oudste en meest volledige Griekse handschriften van de Bijbel (LXX en NT); dateert uit de 5e eeuw.

Archaeological Study Bible


Een aanrader: de Archeological Study Bible, te verkrijgen in verschillende Bijbelvertalingen. Complete Bijbel met archeologische achtergrondartikelen.

Codex Sinaïticus


Grieks handschrift van de Griekse Bijbel (LXX en NT) met het oudste volledige exemplaar van het Griekse Nieuwe Testament. Dateert uit de 4e eeuw.

Paulus' tweede zendingsreis


Detail van Paulus' tweede zendingsreis: de reis waarop hij voor het eerst voet op Europese bodem zette.
 

Bijbelstudie

Deze pagina heeft als doel een overzicht te geven van wat het internet te bieden heeft op het gebied van bijbelstudie en uitleg van de (achtergrond van de) Bijbel. Hier kunt u zowel de grondtekst van de Bijbel raadplegen, alsook de tekst van de Bijbel in allerlei andere vertalingen.
Het onderdeel 'uitleg' bevat een groot aantal aantekeningen, studies en artikelen die ik in de loop van de jaren heb geschreven met het oog op de uitleg van de Bijbel. De aantekeningen staan geordend per Bijbelboek, zodat u snel kunt nagaan of er bij een bepaalde tekst een uitleg bestaat. Studies over bijbelse thema's betreffen telkens de eenvoudige vraag: 'wat zegt de Bijbel over ...?'.
Wat op deze website ook niet mag ontbreken, is een overzicht van allerlei online hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden bij uw persoonlijke bijbelstudie. Ik wens u veel zegen bij het bestuderen van Gods Woord en hoop dat deze website daaraan mag bijdragen. Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties, aarzel dan niet om hierover contact op te nemen

Tekst

bijbel  

Uitleg

aantekeningen  

Archeologie

archeologie1  

Hulpmiddelen

praktisch